Naše stránky mohou kromě technicky nezbytných cookies (jsou nutné pro bezproblémový chod stránek) obsahovat také další analytické cookies, které nám pomáhají sledovat statistiky návštěvnosti a další obchodní parametry. Pro jejich použití je vyžadován Váš souhlas.
Pouze nutné cookies   Všechny cookies

Obchodní podmínky

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Základní pojmy
Provozovatel

Internetové stránky clp.cz provozuje společnost Centrum lázeňských pobytů s.r.o., IČO: 290 44 812, se sídlem Poliklinika Zahradní Město, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 162437. Telefon: 602 321 350, email: clp@clp.cz.

Zákazník

Je fyzická nebo právnická osoba, která objedná služby nabízené v ubytovacích zařízení.

Ubytovací zařízení

Majitelem nebo nájemcem provozovaná budova ubytování, kde jsou zákazníkovi poskytovány služby podle objednávky zprostředkované provozovatelem.

2. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují smluvní vztahy mezi provozovatelem, zákazníkem a ubytovacím zařízením při realizaci zprostředkování rezervace pobytů či dalších služeb nabízeném ubytovacím zařízením na internetových stránkách clp.cz.

Smluvní vztah mezi provozovatelem a ubytovacím zařízením se řídí smlouvou o obchodním zastoupení nebo smlouvou o zprostředkování, VOP a aktuálně platným ceníkem.

Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem se řídí těmito VOP.

3. Právo

Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je ze zákona určená Česká obchodní inspekce (Štěpánská 567, 120 00 Praha 2, www.coi.cz). Platforma pro řešení sporů on-line je na http://ec.europa.eu/consumers/odr, kterou je možné využít při řešení sporů mezi provozovatelem a zákazníkem ze smlouvy uzavřené elektronicky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (Štěpánská 567, 120 00 Praha 2, www.evropskyspotrebitel.cz) je kontaktním místem k řešení spotřebitelských sporů on-line.

4. Objednání pobytu

Zákazník vyjadří svůj zájem o pobyt odesláním formuláře Objednávka nebo Poptávka. Provozovatel ověří u zvoleného ubytovacího zařízení volnou kapacitu a sdělí zákazníkovi informace o dostupnosti a konečné ceně pobytu. Závazné objednání pobytu nastává až po telefonickém nebo písemném potvrzení Objednávky nebo Poptávky ze strany zákazníka a provozovatele. Poté je zákazníkovi odeslán ubytovacího poukaz. Závazným objednáním pobytu a následným potvrzením se uzavírá smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem.

5. Cena pobytu

Cenu pobytu určuje ubytovací zařízení. Před závazným potvrzením je zákazník vždy přesně informován o konečné ceně.

6. Platba

Úhrada za pobyt se provádí před nástupem na pobyt. Úhradu je možná provést bankovním převodem, poštovní složenkou nebo platbou hotovosti v kanceláři provozovatele na adrese Poliklinika Zahradní Město, Jabloňová 8, 106 00 Praha.

7. Dárkové poukazy

Fyzické nebo právnické osoby mohou také na našich stránkách zakoupit dárkový poukaz (pro své blízké nebo zaměstnance) a následně jím zaplatit částečně nabo plně za objednávku. Zvolit můžete poukaz buď Univerzální, kdy je poukaz vystaven pouze na určitou částku (hodnotu poukazu zvolíte Vy) nebo poukaz Pevný, kdy obdarovanému rovnou vyberete ubytovací zařízení, typ pobytu i termín čerpání.

Platnost Univerzálního dárkového poukazu je 1 rok měsíců ode dne jeho vystavení. Po uplynutí platnosti ztrácí zákazník možnost jej uplatnit a nemá nárok za něj požadovat náhradu. Provozovatel má však právo rozhodnout o prodloužení platnosti poukazu. Všechny dárkové poukazy jsou jednorázové a po uplatnění pozbývají platnosti.

Dárkový poukaz není možné vyměnit za hotovost.

8. Storno podmínky

V případě zrušení rezervace ze strany zákazníka jsou uplatněny následující storno poplatky:

  • 5% z celkové ceny objednávky při zrušení od 40 do 30 dnů před datem nástupu (minimálně však 500,-Kč/osobu)
    Výjimku tvoří pouze stornované pobyty v lázních Třeboň, které uplatňují storno poplatek ve výši 1 000,-Kč/osobu při stornování pobytu již od 60 do 30 dnů před dnem nástupu.
  • 30% z celkové ceny objednávky při zrušení od 29 do 20 dnů před datem nástupu
  • 50% z celkové ceny objednávky při zrušení od 19 do 10 dnů před datem nástupu
  • 80% z celkové objednávky při zrušení od 9 do 4 dnů před nástupem
  • 100% celkové ceny objednávky při zrušení od 3 dnů před datem nástupu, v případě nenastoupení pobytu

V případě předčasného odjezdu, plně propadá částka za nevyčerpané služby.

V případě zrušení rezervace ze strany ubytovacího zařízení, nabídne provozovatel zákazníkovi náhradní termín nebo vrátí zákazníkovi uhrazenou platbu v plné výši zpět.

9. Reklamace

Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých ubytovacím zařízením se provádí přímo na místě v ubytovacím zařízení.

Reklamace služeb provozovatele je možná elektronicky na clp@clp.cz nebo poštou na adrese Centrum lázeňských pobytů s.r.o., Jabloňová 8, 106 00 Praha 10.

10. Zpracování osobních údajů

Provozovatel stránek clp.cz (Centrum lázeňských pobytů s.r.o., IČO: 290 44 812, se sídlem Poliklinika Zahradní Město, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10) je oprávněn v souladu s obecně platnými právními předpisy (2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb.) zpracovat a uchovat informace i údaje, které mu pro účely rezervace poskytl zákazník a to za účelem zprostředkování rezervace.

Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně kromě ubytovacího zařízení. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje jsou ihned mazány. Na základě "GDPR" může zákazník požádat o informaci, jaké osobní údaje zpracováváme.

11. Newsletter a obchodních sdělení

Na e-mailovou adresu mohou být zákazníkovi zasílány obchodní sdělení nabízející akční nebo sezóní nabídky lázeňských a wellness pobytů. Nesouhlas se zasíláním může zákazník vyjádřit na emailové adrese clp@clp.cz.

Tyto "VOP" jsou platné od 1.1.2022.

Roman Šebek - jednatel
CA Centrum lázeňských pobytů s.r.o.